Trợn mắt giữa đêm

Nguồn: One of my favorite artists

Advertisements

2 responses to “Trợn mắt giữa đêm

  1. Moonie Mun August 30, 2009 at 12:36 am

    Bạn này có nhiều tranh chân dung mẫu thật rất đẹp. Nhưng, đồng thời bạn ấy lại có những bức tranh thuần túy tưởng tượng cũng ấn tượng như thế này.

    So young and so talented.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: