Obama đi chăn bò

(106)

Advertisements

2 responses to “Obama đi chăn bò

  1. selfsearching July 20, 2009 at 12:32 am

    Obama vừa làm chuyến về nguồn đi thăm Châu Phi … nhưng kém các đồng chí lãnh đạo nhà mình ở chỗ không có vụ đi thắp hương cho vua Hùng :))

    Like

  2. Moonie Mun July 20, 2009 at 9:14 am

    Các đồng chí nhà mình về nguồn sâu sắc hơn chị ạ, quay về tận thời đại hồng thủy. Sáng nay mưa có 1h mà HN ngập thấy mẹ luôn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: