My new lover(s)

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

So adorable! (Chú thích không lầm, Beibei, Baobao và các bạn. Baobao = Bảo Bảo, Beibei = Bối Bối của một Mr. )

Advertisements

3 responses to “My new lover(s)

 1. Moonie Mun June 29, 2008 at 4:38 am

  Dạ không ạ, ảnh em ăn trộm thôi :P

  Like

 2. Lilia June 29, 2008 at 9:32 am

  Ảnh em chụp à? Dễ thương thế!

  Like

 3. Thương Nhớ Mười Hai June 29, 2008 at 12:45 pm

  Chị thích cái em beo béo mặt ngu ngu thứ 4 từ cuối lên :)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: