Lại ngồi buồn nữa… Lại dịch

Cái ảnh này xem ra chân thực, thôi thì chọn nó vậy. Vô cảm, nhìn kho ảnh phát chán.

Only time – Enya

Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?

Who can say why your heart sights,
As your live flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?

Who can say when the roads meet,
That love might be, in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart…..

Who can say if your love growes,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?

Who knows? Only time
Who knows? Only time

Ai có thể nói trước rằng những con đường sẽ dẫn tới đâu

Ngày sẽ trôi về đâu

… chỉ có thời gian?


Và ai có thể nói rằng liệu tình yêu của anh sẽ lớn dần lên

Khi trái tim anh đã lựa chọn

… chỉ có thời gian?


Ai có thể nói rằng trái tim anh sẽ cảm nhận được

Khi sự sống của anh bay đi

… chỉ có thời gian

Và ai có thể rằng trái tim anh nhỏ lệ

Khi tình yêu của anh đã gục ngã

… chỉ có thời gian?


Ai có thể nói rằng khi nào những con đường gặp nhau

Tình yêu có thể, sẽ ở trong trái tim anh?

Và ai có thể nói rằng khi nào ngày thiếp ngủ

Và đêm sẽ nắm giữ toàn bộ trái tim anh?

Đêm sẽ nắm giữ toàn bộ trái tim anh…


Và ai có thể nói rằng liệu tình yêu của anh sẽ lớn dần lên

Khi trái tim anh đã lựa chọn

… chỉ có thời gian?

Ai có thể nói trước rằng những con đường sẽ dẫn tới đâu

Ngày sẽ trôi về đâu

… chỉ có thời gian?


Ai biết được? Chỉ là thời gian

Ai biết được? Chỉ là thời gian

Advertisements

2 thoughts on “Lại ngồi buồn nữa… Lại dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s