Ngồi buồn dịch một bài hát

“Life For Rent” (Click to download) – DIDO

I haven’t ever really found a place that I call home
I never stick around quite long enough to make it
I apologize that once again I’m not in love
But it’s not as if I mind
that your heart ain’t exactly breaking

It’s just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don’t learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

I’ve always thought
that I would love to live by the sea
To travel the world alone
and live more simply
I have no idea what’s happened to that dream
Cos there’s really nothing left here to stop me

It’s just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don’t learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

If my life is for rent and I don’t learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

While my heart is a shield and I won’t let it down
While I am so afraid to fail so I won’t even try
Well how can I say I’m alive

If my life is for rent and I don’t learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

If my life is for rent and I don’t learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine
Cos nothing I have is truly mine

Tôi chưa từng thực sự tìm thấy nơi tôi có thể gọi là nhà

Tôi chưa từng gắn bó với những điều xung quanh đủ lâu để tạo nên điều gì

Tôi xin lỗi, lại thêm một lần nữa tôi không yêu

Nhưng điều đó không phải là tôi cho rằng trái tim anh sẽ chẳng hề đau đớn


Đó chỉ là một ý nghĩ, chỉ là một ý nghĩ


Nhưng nếu cuộc sống của tôi là thuê muợn và tôi không học cách để mua hẳn nó

Thế đấy, tôi không xứng đáng hơn những gì tôi được nhận

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình


Tôi thường nghĩ rằng

Tôi muốn được ở cạnh biển

Để lang thang trong thế giới này một mình và sống đơn giản hơn

Tôi không biết điều gì xảy ra với giấc mơ đó

Bởi thực sự chẳng còn gì ở lại đây để ngăn cản tôi


Đó chỉ là một ý nghĩ, một ý nghĩ thôi

Nhưng nếu cuộc sống của tôi là thuê muợn và tôi không học cách để mua hẳn nó

Thế đấy, tôi không xứng đáng hơn những gì tôi được nhận

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình


Nhưng nếu cuộc sống của tôi là thuê muợn và tôi không học cách để mua hẳn nó

Thế đấy, tôi không xứng đáng hơn những gì tôi được nhận

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình


Khi trái tim tôi là một cái khiên và tôi sẽ không hạ nó xuống

Khi tôi cảm thấy lo sợ nên tôi thậm chí chẳng buồn cố gắng

Vậy thì làm
sao tôi có thể nói là tôi đang sống


Nhưng nếu cuộc sống của tôi là thuê muợn và tôi không học cách để mua hẳn nó

Thế đấy, tôi không xứng đáng hơn những gì tôi được nhận

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình


Nhưng nếu cuộc sống của tôi là thuê muợn và tôi không học cách để mua hẳn nó

Thế đấy, tôi không xứng đáng hơn những gì tôi được nhận

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình

Bởi vì tôi chẳng có gì thực sự là của mình

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s